icon

Burkina Faso

Vijf studenten van verschillende opleidingen slaan de handen ineen om het thema ‘Jongeren en geweld’ in de derde wereld over het voetlicht te brengen. Het ROC Midden Nederland, het Utrechts Centrum voor de Kunsten en Plan Nederland werken samen in dit project waarmee ze jongeren in Nederland van dit probleem bewust willen maken en hierin willen betrekken.

 

De vijf studenten van het ROC Midden Nederland stappen, gewapend met een aantal camera’s en een hele hoop creativiteit, diversiteit en enthousiasme, op 20 augustus in het vliegtuig en gaan 10 dagen naar Burkina Faso. Zij zullen daar een documentaire maken over hoe geweld het leven beïnvloedt van Burkinese jongeren. Door middel van muziek, rap/zang, dans, theater en beeldende kunst proberen de studenten meer te weten te komen over het leven daar. Niet alleen de negatieve aspecten zullen hierbij getoond worden maar ook de visies en dromen van de jongeren zullen uitgebreid worden belicht.

Terug in Nederland zullen de studenten een campagne opstarten met als doel hun ervaringen met de problematiek in de derde wereld te verspreiden door het hele land, en het onderwerp op de agenda te zetten van de Nederlandse politiek.

Plan Nederland, initiatiefnemer van dit uitwisselingsproject, haakt in op een in oktober te verschijnen rapport van de Verenigde Naties over veiligheid, een rapport dat verontrustende conclusies over de situatie in ontwikkelingslanden op tafel legt. Op 20 november 2006 zal in New York, dit rapport aan 191 landen, vertegenwoordigt in de VN, aangeboden worden.
Plan Nederland ontwikkelt in Nederland een campagne door en voor jongeren om dit thema ook in Nederland op de politieke agenda te krijgen.
Daartoe heeft Plan NL het UCK de opdracht gegeven een documentaire met een daarbij behorende campagne te produceren.
Het UCK heeft hierin samenwerking gezocht met het ROC Midden Nederland.

Deze film is vertoond op alle ROC scholen in Nederkand en uitgezonden op goed tv