icon

The Framework project

Het doel:
Het doel is om een stageproject naar Ethiopië te realiseren voor Nederlandse jongeren van diverse culturele en religieuze achtergronden, zodat zij beseffen hoe belangrijk ontwikkelingssamenwerking is.

Bij terugkeer in Nederland gaan de jongeren draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterken en zullen zij zeer gemotiveerd verder gaan met hun opleiding. Niet alleen de deelnemende jongeren, maar ook de jongeren die via draagvlakversterkende activiteiten zijn bereikt, beseffen hoe belangrijk ontwikkelingssamenwerking en duurzaam toerisme is. Door mee te werken aan het project voor duurzaam toerisme zien de jongeren hoe dit zorgt voor werkgelegenheid bij de lokale bevolking en bescherming van de natuur, waardoor armoede bestreden wordt.

De titel:
De titel, “The Framework Project” komt voort uit het feit dat de Nederlandse jongeren meewerken aan de ontwikkeling van een ‘framework’ (kader) voor succesvol duurzaam toerisme in Ethiopië. Daarnaast geven de Nederlandse jongeren de structuur van hun eigen organisatie Young Vision door aan Ethiopische jongeren, opdat zij daarmee zichzelf ook verder kunnen ontwikkelen

De activiteiten:
De activiteiten die de 14 Nederlandse jongeren gaan doen in Ethiopië, vallen onder het thema ‘duurzaam toerisme’ en bestaan eveneens uit kennisuitwisseling met Ethiopische jongeren. De Nederlandse jongeren (18 tot 25 jaar) zullen drie verschillende typen activiteiten uitvoeren:

Activiteiten in het kader van een project omtrent duurzaam toerisme in het meren-gebied (Rift Valley)
Kennisuitwisseling met Ethiopische jongeren omtrent jongerenparticipatie
Kennisuitwisseling met Ethiopische jongeren omtrent culturele diversiteit